eFactura
  • peugeot
  • Suzuki 0%
  • cte new
  • cte new
  • kia 0
  • IBR
  • Make a wish
  • Impuls-to-clients
  • E-factura
  • SOS-Satele copiilor

 

       - oferta (factura proforma & descriere tehnica);
      - cerere de leasing + acord CRB (formular standard);
      - copie act de identitate “conform cu originalul”;
      - specimen de semnatura titular (copie pasaport, permis de conducere sau orice act semnat in fata unui notar etc.);
      - adeverinta cu venitul net pe ultimele 6 luni; 
      - copie integrala a cartii de munca (sau copie a contractului de munca depus la ITM); 
      - fisa fiscala pentru anul anterior;
      - orice alt act doveditor al veniturilor inregistrare de utilizator.

%/an

luni

%

%

Calculeaza

IMPULS 2 CLIENTS