eFactura
 • Suzuki 0%
 • cte new
 • cte new
 • AR
 • Fiat
 • GC
 • Rubicon
 • kia 0
 • IBR
 • Make a wish
 • Impuls-to-clients
 • E-factura
 • SOS-Satele copiilor

 

       - oferta (factura proforma & descriere tehnica);
      - cerere de leasing + acord CRB (formular standard);
      - copie act de identitate “conform cu originalul”;
      - specimen de semnatura titular (copie pasaport, permis de conducere sau orice act semnat in fata unui notar etc.);
      - adeverinta cu venitul net pe ultimele 6 luni; 
      - copie integrala a cartii de munca (sau copie a contractului de munca depus la ITM); 
      - fisa fiscala pentru anul anterior;
      - orice alt act doveditor al veniturilor inregistrare de utilizator.

%/an

luni

%

%

Calculeaza

IMPULS 2 CLIENTS