• MG
  • ILINCA
  • KIA 0 2023
  • Suzuki 0%
  • SsangYong 799 lei
  • SsangYong 1.99%
  • IBR
  • Make a wish
  • E-factura
  • SOS-Satele copiilor

 

PERSOANE JURIDICE 
     - oferta (factura proforma & descriere tehnica);
     - cerere de leasing + acord de verificare a bazei de date a centralei riscurilor bancare (formular standard); 
     - copie act de identitate reprezentant(i) legal(i) firma si asociati/ actionari firma “conform cu originalul”
     - copie permis de conducere sau pasaport (orice act semnat in fata unui notar – specimen de semnatura) pentru persoana care va semna contractul de leasing si pentru persoana/ persoanele care au semnat decizia consiliului de administratie/ hotararea AGA; 
     - bilanturi anuale cu anexe prevazute de lege la decembrie si balantele de verificare aferente, pe ultimii 2 ani;
     - bilant si anexe prevazute de lege la 30 iunie anul curent precum si balanta de verificare aferenta (cereri de leasing completate in perioada iulie-februarie);
     - ultima balanta lunara;
     - copie dupa certificatul de inmatriculare de la Registrul Comertului;
     - copie dupa certificatul de inregistrare in scopuri de TVA;
     - copie statut si contract sau copie act constitutiv;
     - decizia consiliul de administratie/ hotarare AGA (daca este cazul) cu specificarea persoanei autorizate sa semneze in numele firmei (daca este cazul);
     - imputernicire din care sa reiasa numele persoanei autorizate sa semneze in numele firmei (daca este cazul).

Acte suplimentare pentru sume finantate peste 50.000 euro:
     - prezentarea detaliata a firmei

LIBER PROFESIONISTI
      - oferta (factura proforma & descriere tehnica)
     - cerere de leasing + acord de verificare a bazei de date a centralei riscurilor bancare (formular standard) 
     - copie act de identitate “conform cu originalul”
     - specimen de semnatura titular (copie pasaport, permis de conducere sau orice act semnat in fata unui notar etc.) 
     - declaratiile de impunere finala pe ultimii 2 ani emise de administratia financiara sau declaratie de venit realizat
     - declaratia de impunere anticipata pentru anul urmator
     - orice acte care dovedesc existenta altor venituri (daca exista)
     - copie certificat de inregistrare
     - copie dupa autorizatia de functionare
     - copie a registrului de incasari si plati pe ultimele 3 luni