eFactura
  • peugeot
  • Suzuki 0%
  • cte new
  • cte new
  • kia 0
  • IBR
  • Make a wish
  • Impuls-to-clients
  • E-factura
  • SOS-Satele copiilor

 

    - oferta (factura proforma & descriere tehnica)
    - cerere de leasing + acord de verificare a bazei de date a centralei riscurilor bancare (formular standard) 
    - copie act de identitate “conform cu originalul”
    - specimen de semnatura titular (copie pasaport, permis de conducere sau orice act semnat in fata unui notar etc.) 
    - actele firmei (CUI/ CIF, act constitutiv)
    - ultimul bilant si balanta aferenta
    - ultima balanta

%/an

luni

%

%

Calculeaza

IMPULS 2 CLIENTS