eFactura
  • peugeot
  • Suzuki 0%
  • cte new
  • cte new
  • kia 0
  • IBR
  • Make a wish
  • Impuls-to-clients
  • E-factura
  • SOS-Satele copiilor

Dreptul de copyright
Toate drepturile asupra informatiilor furnizate prin sau pe acest web-site incluzand, dar fara a se limita la: date, texte, stiri, grafica, desene, fotografii, ilustratii, poze, logo-uri, servicii si orice mentiuni, respectiv aranjarea lor, sunt rezervate IMPULS-Leasing Romania IFN S.A.
Continutul acestui site nu poate fi reprodus, republicat, copiat, tradus sau modificat in orice fel, partial sau total, fara acordul expres prealabil al IMPULS-Leasing Romania IFN S.A.
In cazul incalcarii acestor termeni si conditii de catre utilizatorii site-ului, IMPULS-Leasing Romania IFN S.A. poate lua pentru recuperarea prejudiciilor orice masura legala considerata necesara, iar pentru protectia sa poate bloca accesul oricarui IP la acest site.

Folosirea site-ului
Acest site poate fi folosit de clienti sau parteneri ai IMPULS-Leasing Romania IFN S.A. precum si de orice alte persoane care doresc sa beneficieze de serviciile IMPULS-Leasing Romania IFN S.A. sau sa se informeze asupra lor. IMPULS-Leasing Romania IFN S.A. isi rezerva dreptul de a modifica continutul si/ sau structura site-ului in orice moment si fara nici o informare prealabila.
Nici o informatie prezenta pe acest site nu va fi considerata drept oferta de produse sau servicii in general si produse de leasing, asigurari, bursiere, desi IMPULS-Leasing Romania IFN S.A. depune toate eforturile pentru a oferi clientilor sau partenerilor sai informatii actualizate.
IMPULS-Leasing Romania IFN S.A. nu certifica si nu garanteaza faptul ca acest site functioneaza fara erori si intreruperi.
Astfel IMPULS-Leasing Romania IFN S.A. nu poate fi responsabila pentru nici un fel de daune produse utilizatorului.

Confidentialitate
Toate datele colectate in cursul vizitelor pe site sunt procesate conform prevederilor legale valabile in Romania.
IMPULS-Leasing Romania IFN S.A. se angajeaza sa nu dezvaluie nici o informatie cu privire la vizitele utilizatorilor pe site, exceptand situatiile legale. IMPULS-Leasing Romania IFN S.A. nu va transmite nici unui tert datele personale introduse pe site-ul impuls-leasing.ro, conform acestor “Termeni si Conditii”.
Modificari ale prezentei clauze de confidentialitate ce vor aparea pe parcurs vor fi publicate in aceasta pagina web fara informare prealabila.
"Termeni si Conditii" constituie, in intregime, un acord incheiat intre vizitatori sau utilizatori si IMPULS-Leasing Romania IFN S.A. in privinta utilizarii site-ului impuls-leasing.ro

Politica Referitoare la Calitate
Politica referitoare la calitate este instrumentul care conduce organizaÅ£ia la îmbunătăţirea performanÅ£elor sale, astfel încât să determine câÅŸtigarea încrederii clienÈ›ilor ÅŸi obÅ£inerea de profitabilitate.
Principiile organizaţiei noastre sunt:
- organizarea ÅŸi funcÅ£ionarea organizaÅ£iei în scopul satisfacerii tuturor exigenÅ£elor de calitate cerute de clienÈ›i ÅŸi reglementărilor aplicabile în vigoare, în vederea asigurării competitivităţii;
- construirea ÅŸi menÅ£inerea unui sistem total de conducere prin implicarea tuturor angajaÅ£ilor, care sa aibă în centrul preocupărilor CLIENTUL ÅŸi realizarea obiectivelor organizaÅ£iei;
- crearea unui mediu de lucru adecvat în vederea realizării de servicii de calitate;
- Impuls Leasing Romania IFN SA abordează conceptul de calitate ca pe întâmpinarea necesităţii clienÈ›ilor.
CondiÅ£ia de bază pentru a face ca cele mai sus expuse să devină realitate este respectarea cerinÅ£elor Sistemului de Management al Calităţii implementat în organizaÅ£ia noastră conform standardelor SR EN ISO 9001:2015, un sistem bazat pe abordarea procesuală È™i pe identificarea È™i gestiunea riscurilor.
Acest sistem oferă cadrul pentru îmbunătăţirea activităţilor prin:
- semnalarea de către fiecare angajat a oricăror neconformităţi apărute în cursul activităţii în scopul înlăturării acestora;
- eliminarea cauzelor ce duc la neconformităţi reducând astfel costurile noncalităţii, stabilindu-se actiuni corective care sa contribuie la restabilirea conformarii;
- instruirea permanentă a personalului angajat ÅŸi motivarea acestuia în vederea ridicării nivelului profesional al prestărilor organizaÅ£iei;
- analiza periodică a datelor în scopul îmbunătăţirii continue a proceselor.
Suntem pregătiţi să satisfacem şi chiar să depăşim aşteptările rezonabile ale clienților noştri.
ToÅ£i angajaÅ£ii vor fi motivaÅ£i pentru îmbunătăţirea calităţii ÅŸi vor fi implicaÅ£i în atingerea obiectivelor propuse. Obiectivele calităţii sunt comunicate întregului personal al organizaÅ£iei astfel încât acesta să poată contribui la îndeplinirea lor. Obiectivele sunt analizate periodic ÅŸi revizuite ori de câte ori este necesar. În acest scop vor fi disponibilizate resurse financiare.

IMPULS - LEASING ROMANIA IFN S.A.
Sediul social: Str. Luigi Galvani, nr. 61-63, sector 2, Bucuresti, România,
înregistrat sub nr: J40/20831/2006 la Oficiul Registrului Comertului al Municipiului Bucuresti,
Cod Unic de Înregistrare: 19820923, CIF RO,
Numar inregistrare in Registrul General tinut la BNR: RG-PJR-41-110094 / 06.04.2007,
Numar de inregistrare in Registrul Special tinut la BNR: RS-PJR-41-110094 / 04.06.2008
Numere inregistrare ca operator de date cu caracter personal: 5079 si 5080,
Capital social subscris si varsat: 680.000 RON

%/an

luni

%

%

Calculeaza

IMPULS 2 CLIENTS