eFactura
  • peugeot
  • Suzuki 0%
  • cte new
  • cte new
  • kia 0
  • IBR
  • Make a wish
  • Impuls-to-clients
  • E-factura
  • SOS-Satele copiilor

Actele necesare pentru analizarea dosarului in vederea acordarii de perioada de gratie/ modificare scadenta/ extindere perioada de leasing/ reesalonarea valorii reziduale sunt urmatoarele:
    - bilant si balanta la decembrie 2008 
    - bilant si balanta la iunie 2009
    - bilant si balanta la decembrie 2009 + confirmare depunere bilant decembrie 2009
    - ultima balanta 2010
    - acord CRB semnat si stampilat persoana juridica
    - angajament de plata

Actele necesare pentru intocmirea actului aditional privind cedarea dreptului de folosinta:
    - cerere semnata si stampilata din partea Utilizatorului initial
    - copie carte de identitate reprezentant(i) legal(i) firma 
    - copie dupa certificatul de inmatriculare de la Registrul Comertului 
    - copie dupa certificatul de inregistrare in scopuri de TVA 
    - copie statut si contract sau copie act constitutiv
    - decizia consiliul de administratie/ hotarare aga (daca este cazul) 
    - imputernicire din care sa reiasa numele persoanei autorizate sa semneze in numele firmei (daca este cazul)
    - copie permis de conducere sau pasaport (orice act semnat in fata unui notar – vanzare-cumparare, act aditional, specimen de semnatura etc.)
    - pentru persoana care va semna actul aditional si pentru persoana/ persoanele  care  au  semnat decizia consiliului de administratie/ hotararea AGA

Persoana care va prelua contractul este persoana fizica
    - Cerere finantare pf 
    - Cerere novatie
    - Adeverinta solicitant
    - Acord CRB semnat

Persoana care va prelua contractul este persoana juridica
    - Cerere finantare pj
    - Cerere novatie
    - Acord CRB semnat
    - Hotarare AGA pentru novatie SRL_cedent
    - Hotarare AGA pentru novatie SA_cesionar
    - Anexa referitoare la Biletele la ordin

Daca Utilizatorul actual este persoana juridica acesta va completa
    - Hotarare AGA pentru novatie SRL_cedent
    - Hotarare AGA pentru novatie SA_cedent

%/an

luni

%

%

Calculeaza

IMPULS 2 CLIENTS