eFactura
 • Suzuki 0%
 • Opel Astra light
 • Jeep 0
 • Alfa 0
 • CTE TRAILERS
 • kia 0
 • Opel 2019 0% dobanda
 • Meiller
 • CTE Uesd 2019
 • Noua gama FIAT Professional
 • Opel 4 luni gratie
 • IBR
 • Make a wish
 • SOS-Satele copiilor
 • Impuls-to-clients
 • E-factura

SC IMPULS-Leasing Services SRL este inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (in continuare „ANSPDCP”), iar prelucrarea descrisa in prezenta comunicare este inregistrata sub nr. 18762 in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal tinut de ANSPDCP. Acest registru este public si poate fi consultat la cerere sau pe site-ul ANSPDCP, www.dataprotection.ro.
Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata SC IMPULS-Leasing Services SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.
Scopul colectarii datelor este: colectare debite/ creante, reclama, marketing si publicitate.
De asemenea, fata de cele de mai sus, in vederea asigurarii confidentialitatii si integritatii datelor cu caracter personal, SC IMPULS-Leasing Services SRL a implementat masuri tehnice si organizatorice de securitate a prelucrarii datelor cu caracter personal.
Nu sunteti obligat(a) sa furnizati datele. Refuzul dumneavoastra determina insa imposibilitatea derularii activitatilor pentru scopurile mai sus indicate.
Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre SC IMPULS-Leasing Services SRL direct (in calitate de operator) prin angajatii sai sau prin intermediul mandatarilor si/ sau tertilor sai contractanti, in scopul derularii raporturilor juridice create/ce vor fi create intre parti.
Pentru derularea de activitati in scopurile sus mentionate, datele dumneavoastra personale pot fi transferate in tarile Uniunii Europene (Austria, Slovenia, Marea Britanie) si/ sau in state carora Comisia Europeana le-a recunoscut prin decizie un nivel de protectie adecvat (Elvetia), catre alte entitati ale grupului IMPULS Leasing International GmbH sau imputerniciti ai SC IMPULS-Leasing Services SRL.
Conform Legii nr. 677/2001 in calitate de titular de date cu caracter personal obiect al unei prelucrari, beneficiati de urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale precum si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor*.
Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la sediul SC IMPULS-Leasing Services SRL Str. Luigi Galvani, nr 61-63, etaj 1, sector 2, Bucuresti, cod postal 020163, Tel: + 21 200 71 00/ Fax: + 21 200 71 11 si/ sau e-mail: office@impuls-leasing.ro. Oricarei cereri i se va atasa o copie lizibila, dupa actul de identitate al solicitantului.
Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.
________________
Observatie:
*orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala). Prin urmare, aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu;
*orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, in mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale in scopuri de marketing direct.

%/an

luni

%

%

Calculeaza

IMPULS 2 CLIENTS